Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku na WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PODCZAS KURSU „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”

Słupsk, dnia 24.04.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  PODCZAS KURSU

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”Załączniki:

formularz oferty, zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na doradztwo zawodowe


Słupsk, dnia 16.04.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku

na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

dla maksymalnie 60 os.

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Załączniki:

formularz oferty, zapytanie ofertowe, RODO

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na doradztwo zawodowe

Słupsk, dnia 02.04.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku

na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

dla maksymalnie 62 os.

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Załączniki:

RODO, formularz oferty, zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

Słupsk, dnia 11.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

 na potrzeby szkoleniowe

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Załączniki:

załącznik 1, treść zapytania

Rozeznanie rynku na WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PODCZAS KURSU „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141”

Słupsk, dn. 08.02.2019 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  PODCZAS KURSU

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Zapytanie i załączniki znajdują się poniżej.

załącznik 1, treść zapytania

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU „SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC”


Słupsk, 03.01.2019 r.
Zapraszam do złożenia oferty w odpowiedzi na:

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI

PRZEZ  UCZESTNIKÓW KURSU

„SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC”


Treść zapytania i zalączniki znajdują się poniżej.

załącznik 2, załącznik 1, treść zapytania

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego

Słupsk, dnia 27.07.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI

PRZEZ  UCZESTNIKÓW KURSU

„OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Załączniki:

zał. 2, formularz oferty, treść zapytania

Rozeznanie rynku na wynajem ładowarki teleskopowej

Słupsk, dnia 26.07.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

 na potrzeby szkoleniowe

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Załączniki:

formularz oferty, treść zapytania

Rozeznanie rynku na udostępnienie miejsca do przeprowadzenia praktyki zawodowej w ramach kursu "Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych"

Słupsk, 27.06.2018


Zapraszamy do zożenia ofert na  udostępnienie miejsca do przeprowadzenia praktyki zawodowej w ramach kursu "Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych"


Zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się poniżej:

formularz, rozeznanie

Rozeznanie rynku na wynajem klasopracowni na zajęcia praktyczne w ramach kursu "Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych"


Słupsk, dn. 27.06.2018 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  PODCZAS KURSU

„OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”


Zapytanie i załączniki znajdują się poniżej.

formularz, rozeznanie

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

Słupsk, 06.06.2018


Zapraszamy do zożenia ofert na wynajem ładowarki teleskopowej.
Zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się poniżej:

formularz oferty, treść zapytania

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJZapraszamy do zożenia ofert na wynajem ładowarki teleskopowej.
Zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się poniżej:

załącznik, rozeznanie rynku

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na WYNAJEM WÓZKA JEZDNIOWEGO (WIDŁOWEGO) PODNOŚNIKOWEGO

Zapraszam do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM WÓZKA JEZDNIOWEGO (WIDŁOWEGO) PODNOŚNIKOWEGO

załącznik, rozeznanie rynku

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie rozeznania rynku na odzież w ramach projektu "KROK DO SUKCESU"

Słupsk, dnia 07.02.2018 r.

  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

W RAMACH PROJEKTU „KROK DO SUKCESU”

 

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku na zakup odzieży w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

SIMBHP Sp. J.

Ul. Borchardta 35 , 76-200 Słupsk

Sporządziła:

Wioleta Michalska, Koordynator projektu                                                

Rozeznanie rynku na odzież w ramach projektu "KROK DO SUKCESU"

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup odzieży w ramach projektu "KROK DO SUKCESU"
.
Oferty należy składać do dnia: 07.02.2018 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć:


a)     Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

b)     Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

c) Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres wioleta@pakz.pl  

rozeznanie rynku

Zapytanie ofertowe nr 5/KDS/ZO/2017 w trybie rozeznania rynku - główny księgowy

Słupsk, dnia 23.11.2017 r.

Zapraszam do przedstawienia swojej oferty cenowej w ramach:

Zapytania ofertowego nr 5/KDS/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE KURSU

 

„KURSU DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III STOPIEŃ”

 

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

 

Treść zapytania wraz z załącznikiem: 

formularz, treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 4/KDS/ZO/2017 w trybie rozeznania rynku - koparko-ładowarka

Słupsk, dnia 05.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 4/KDS/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI” w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

W postępowaniu wybrano oferenta:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

Ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk

 

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

                                                                                                                     

 
Słupsk, dnia 23.11.2017 r.

Zapraszam do przedstawienia swojej oferty cenowej w ramach:

Zapytania ofertowego nr 4/KDS/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE KURSU

„OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI”

 

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

 

Treść zapytania wraz z załącznikiem: 

treść zapytania, formularz

Zapytanie ofertowe nr 3/KDS/ZO/2017 w trybie rozeznania rynku - prawo jazdy kat. C


Słupsk, dnia 01.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 3/KDS/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „PRAWO JAZDY KAT. C” w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

W postępowaniu wybrano oferenta:

LIGA OBRONY KRAJU

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW W SŁUPSKU,

Ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk


 

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 23.11.2017 r.

Zapraszam do przedstawienia swojej oferty cenowej w ramach:

Zapytania ofertowego nr 3/KDS/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE KURSU

„PRAWO JAZDY KAT. C”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

 

Treść zapytania wraz z załącznikiem: 

formularz, treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 2/KDS/ZO/2017 w trybie rozeznania rynku - prawo jazdy kat. B


Słupsk, dnia 01.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/KDS/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „PRAWO JAZDY KAT. B” w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

W postępowaniu wybrano oferenta:

 

PCEU Sp. z o. o., ul. Pogodna 10b, 76-200 Strzelino,

Oddział Słupsk, ul. Koszalińska 9

Sporządziła: Wioleta Michalska

 


 Słupsk, dnia 23.11.2017 r.

Zapraszam do przedstawienia swojej oferty cenowej w ramach:

Zapytania ofertowego nr 2/KDS/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku na

PRZEPROWADZENIE KURSU

„PRAWO JAZDY KAT. B”

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

 

Treść zapytania wraz z załącznikiem: 

formularz, treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 1/KDS/ZO/2017 w trybie rozeznania rynku

Słupsk, dnia 31.10.2017 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/KDS/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

Ewelina Nienałtowska

Ul. Kolejowa 14, 80-297 Banino

                                                           

Sporządziła: Wioleta Michalska, Koordynator projektu

           

 Słupsk, dnia 18.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KDS/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku

na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 150 os.

w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”

 

I.                   Zamawiający:

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 9A

76-200 Słupsk

tel./fax: 59 842 32 28/59 848 16 08

 

II.                Opis przedmiotu zamówienia

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:

1.      Przeprowadzenie indywidulanego doradztwa zawodowego - dla 150 uczestników projektu, średnio 1 godz./osobę, razem: 150 godz.

a)     Cel: pogłębienie wiedzy na swój temat, wsparcie w określeniu celu zawodowego, przygotowanie do pracy w grupie, podniesienie motywacji do kształcenia, ograniczenie lęku przed zmianą.  Z doradztwa skorzystają osoby niepracujące oraz te osoby, które potrzebować będą wsparcia w zakresie poszukiwania drogi rozwoju zawodowego.  

b)     Wykonawca zobowiązany będzie opracować wzór karty indywidualnego doradztwa zawodowego.

c)      Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w soboty) w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników projektu, jednakże w przedziale czasowym: 8:00 – 18:00.

d)     Okres realizacji: 150 godz. w okresie: październik 2017 - październik 2019

e)     Miejsce realizacji: Słupsk lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce zlokalizowane na terenie powiatu słupskiego - doradca musi być dostępnych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego i Partnerów projektu (Gmina Miasto Ustak, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk)

2.      W ramach realizacji doradztwa indywidualnego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia łącznie 150 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu zgodnie z przedmiotem zamówienia, przy założeniu, że godzina zajęć trwa 60 minut.

3.      Wykonawca musi dysponować niezbędnym czasem do przeprowadzenia zajęć wg zapotrzebowania Uczestników projektu i Zamawiającego. 

4.      Harmonogram realizacji doradztwa indywidualnego (określający szczegółowo termin i miejsce realizacji poradnictwa oraz dzienny rozkład godzinowy) Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

5.      Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawierająca koszt wykonania usług obejmuje przeprowadzenie zajęć opisanych w pkt. 1 oraz dojazd do miejsca odbywania się zajęć.

6.      Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie usługi.

7.      Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy.

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu

1.      udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)            posiadanie wykształcenia wyższego licencjackiego/magisterskiego lub/i studia podyplomowe na kierunku: pedagogika lub socjologia lub psychologia lub doradztwo zawodowe;

b)            posiadanie udokumentowanego minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego

c)             łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

2.      Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu ofertowym zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginałów dokumentów (do wglądu), które potwierdzają spełnienie powyższych kryteriów tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych, dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe, oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach.

3.      Ofertę mogą złożyć wyłącznie osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które osobiście realizować będą przedmiot zamówienia.

IV.              Opis sposobu  przygotowania oferty

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.      Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:

a)                 Życiorys zawodowy, z którego wynikać będzie wymagane doświadczenie

b)                 Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/ doświadczenie/ kwalifikacje (skan/kserokopie)

3.      Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.

4.      Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

5.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6.      Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy – Zamawiający nie pokrywa kosztów zabezpieczenia sprzętu, kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania Wykonawcy.

7.      Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za godzinę zajęć brutto, wraz ze wskazaniem ceny całkowitej.

V.                 Miejsce oraz termin dostarczenia ofert

Ofertę należy złożyć:

a)     Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

b)     Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

c)      Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres wioleta@pakz.pl  

d)     Faksem pod nr: 59 848 16 08

Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert niespełniających  wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego nr 1/KDS/ZO/2017, w szczególności zawierających błędy w zakresie wyliczenia ceny, złożonych po terminie ofert, ofert niekompletnych lub ofert przekraczających cenę założoną w budżecie projektu na realizację zadania.

VI.              Kontakt z Zamawiającym

1.      Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel. 509-423-510, e-mail: wioleta@pakz.p

2.      Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VII.           Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

100%

 

 

VIII.        Metodologia wyboru najlepszej oferty:

 

1.      Zamówienie zostanie udzielone tym oferentom, którzy złożą w terminie kompletną ofertę, przez co spełnią wymagania formalne i zaoferują najtańszą cenę.

2.      Zamawiający poinformuje (pisemnie) Oferentów, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu o wynikach postępowania.

 

IX.              Metodologia wyboru najlepszej oferty:

 

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu w zapytaniu ofertowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia.

2.      W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

 

X.                 Załączniki:

 

1.    Wzór formularza ofertowego

 

Zapytanie ofertowe sporządziła:

 

 

Słupsk, 18.10.2017  r.                                  Wioleta Michalska, Prokurent

  (imię i nazwisko, funkcja)

 

zał. 1 formularz do zapytania nr 1/KDS/ZO/2017

ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „MAM PRACĘ - MAM PRZYSZŁOŚĆ”


Zapraszamy do złożenia oferty na odzież roboczą dla uczestników projektu "MAM PRACĘ - MAM PRZYSZŁOŚĆ"

 

ROZEZNANIE RYNKU

W RAMACH PROJEKTU „MAM PRACĘ - MAM PRZYSZŁOŚĆ”

 

1.      Przedmiotem rozeznania rynku jest dostawa odzieży dla Uczestników projektu „Mam pracę - mam przyszłość” wg zapotrzebowania danego szkolenia zawodowego.

 

2.      Termin realizacji/wykonania zamówienia: II połowa 2017 r.

 

3.      Proszę o złożenie propozycji cenowej za przykładową odzież:

 

1)                Obuwie ochronne (półbut) - dla uczestników kursu „Pracownik ogólnobudowlany”

2)                Zestaw odzieży (ogrodniczki/kombinezon + bluza)

3)                Zapaska kucharska

4)                Fartuch kucharski

5)                Fartuch biały - dla uczestników kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

6)                Klapki białe

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt. Obuwie ochronne (półbut)

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt. Zestaw odzieży

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt. Zapaska kucharska

 

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt.

Fartuch kucharski

 

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt.

Fartuch biały

 

Oferowana cena brutto

za 1 szt.

Klapki białe

 

 

 

 

 

Referencje Ogłoszenia Zapytanie ofertowe
IQNet IQNet
TGLS ECDL
Strona główna space Aktualności space EDCL Centrum egzaminacyjne space Nasze projekty space Szkolenia space Galeria space Kontakt
Wykonanie: www.csweb.pl 2010